RSS Facebook Linkuj!
 


kavenu.eu

plzen.eu

Organizátoři

Jde o skupinu lidí převážně kolem herních klubů Bedna, Paluba a Tirga. Oficiálně konkurz vyhlašují občanské sdružení GOADA a Česká deskoherní společnost.

O GOADA


Na počátku vzniku byl Goliáš a David 2006. To je právě ten festival, který GOADA o.s. (www.goada.eu) pořádá. V euforii z úspěchu prvního ročníku festivalu vzniklo sdružení, které má za cíl šířit mezi lidmi osvětu a ukazovat dětem, rodinám s dětmi, ale i dospělým, tedy hráčům i lidem bez herních zkušeností, možnosti rozšíření společného trávení volného času právě prostřednictvím společenských her, popřípadě využití těchto her jako zábavnější formy vzdělávání.

Členové GOADA o.s. vidí jako svoji devizu, že se dobře orientují v širokém spektru deskových her, od dětských až po dospělé, a mohou tak lidem z vlastní zkušenosti poradit, poskytnout praktické informace či doporučit to, co by se komu mohlo líbit a hodit.

Na prvním festivalu byl rovněž vyhlášen první ročník kreativní soutěže o novou původní deskovou hru, do něhož se přihlásili 4 autoři.

O Czech Board Games


Česká deskoherní společnost (www.czechboardgames.com, CBG) je občanské sdružení založené v roce 2006. Účelem tohoto sdružení je podpora původních českých společenských her a jejich autorů a jejich propagace v zahraničí. Naším cílem je organizovat setkávání autorů her v České republice. Tím chceme přispívat k jejich autorskému rozvoji a také k rozvoji konkrétních her. Z těchto her chceme vybrat ty nejkvalitnější a ty představit na mezinárodním fóru, zejména pak v říjnu na veletrhu v německém Essenu. Nově vzniká i projekt přímé spolupráce s zahraničními firmami, které projevily zájem o větší zapojení do procesu vývoje a výběru her s cílem zkrátit dobu finálního vydání hry. Vzniká tak prostor pro větší komerční vydání kvalitních hry ještě týž rok kdy je přihlášena do projektu CBG.

O spolupráci GOADA a CBG


Ze společného zájmu obou sdružení takřka logicky vyplynulo také nynější propojení a záštita společného projektu, který má za cíl podnítit zájem nových českých autorů a pomoci jim v dalším vývoji jejich her a s jejich prosazením na trh.

Zatímco první ročník kreativní soutěže vyhlášený na festivalu Goliáš a David 2006 byl zaměřen výhradně na hotové hry a podle stanovených kritérií hodnotil již samotný výsledek autorského snažení, CBG uspořádalo řadu workshopů, kde se na hrách s autory pracovalo a účastníci měli možnost vzájemně se inspirovat a poháhat si. Nejlepší hry vzešlé z tohoto snažení pak dostaly svůj prostor například na mezinárodním veletrhu v Essenu.

Spolupráce GOADA a CBG propojuje princip konkurzu a workshopů. Počínaje slavnostním zahájením soutěže na festivalu Goliáš a David 2007 (v Nepomuku 10.-11. listopadu 2007) mohou autoři přihlašovat své herní projekty do konkurzu. Důraz je zde kladen zejména na potenciál nápadu a ochotu autorů na hře dále pracovat, věnovat jí svůj čas a energii. To zahrnuje také účast na workshopech pořádaných sdruženími CBG a GOADA. Tato účast sice není povinná, ale z charakteru celého projektu vyplývá, že hry, které nestagnují a bude se na nich v dílnách dále pracovat, mají výrazně vyšší šanci najít další prostor a uplatnění.