RSS Facebook Linkuj!
 


kavenu.eu

plzen.eu

Goliáš a David 2006 - kreativní soutěž

Výsledky kreativní soutěže festivalu Goliáš a David
o nejlepší původní českou deskovou hru roku 2006

Je nám velkým potěšením představit vítěznou hru kreativní soutěže vyhlášené na festivalu deskových her Goliáš a David 2006.

Po dlouhých dnech a týdnech testování zúčastněných her a následné diskusi nad výsledky jsme dospěli k následujícímu pořadí:

Pořadí Název hry Jméno autora Počet bodů (z max. 45)
1. Tornádo Anna Repková 37,38462
2. Psanci Jiří Jansa 34,77778
3. Excalibur David Pelikán 29,00000
4. Kodor Jiří Krutina 27,42857

Ano, vítěznou hrou se tedy stalo TORNÁDO autorky Anny Repkové. Cena bude vítězce slavnostně předána dne 10. listopadu 2007 na festivalu Goliáš a David v Nepomuku, kde bude rovněž možné si hry na vlastní kůži vyzkoušet.

Vyhodnocení se zúčastnilo celkem 16 porotců, sdružujících se v klubech deskových her Tirga a Bedna či zaměstnaných ve společnosti Bonaparte.

Hodnocení proběhlo pomocí devíti kritérií, jež porotci známkovali pomocí stupnice od 1 do 5, přičemž 5 bodů bylo nejlepší možné hodnocení.

Následující tabulka ukazuje podrobnější pohled na hodnocení her v jednotlivých hodnocených kritérií a her:

Kritérium Tornádo Kodor Excalibur Psanci
Originalita tématu 3,46153 3,85714 3,00000 3,88889
Originalita herního systému 4,07692 3,42857 4,00000 3,88889
Míra zábavy 4,61538 2,71429 3,00000 4,00000
Rovnost šance na výhru 4,07692 3,57143 3,50000 4,00000
Jasnost výkladu pravidel 4,76923 1,57143 3,33333 3,44444
Zpracování prototypu 4,46154 3,85714 3,00000 4,77778
Dynamika a spád hry 4,23077 2,71429 2,83333 3,77778
Míra komunikace mezi hráči 3,53846 3,28571 2,83333 3,55556
Kompaktnost řešení 4,15385 2,42857 3,50000 3,44444
Celkem 37,38462 27,42857 29,00000 34,77778

Z tabulky je čitelná vyrovnanost přihlášených her, soutěži nicméně dominovala vítězná hra Tornádo a stříbrní Psanci. Obecně by se dalo říci, že pořadí odpovídá míře svižnosti a nekomplikovanosti. Excalibur a Kodor jsou jistě hry pro náročnější hráče, kteří se nebojí strávit nad hrou více času ani komplikovanějších pravidel a herních vztahů. První dvě hry jsou zatím zábavou pro širší okruh lidí. Se spletitostí hry a bohatším spektrem herních pomůcek zákonitě narůstá také riziko chyb a nejasností ve výkladu pravidel, byť sebepečlivěji zpracovaných.

Rádi bychom tímto poděkovali zúčastněným tvůrcům za odvahu předstoupit se svými hrami před hodnotící porotu, za pečlivost, kterou věnovali přípravě zaslaných prototypů i za trpělivost s následným prodloužením období vyhodnocení celé soutěže.

Doufáme, že je neopustí tvůrčí duch a v některém z dalších ročníků se s nimi setkáme. To platí ale i pro Vás ostatní, kteří máte nápady a máte i chuť a odvahu se o ně podělit s širším okruhem lidí.

Těšíme se na Vás. Třeba právě při letošním ročníku festivalu Goliáš a David 2007.