RSS Facebook Linkuj!
 


kavenu.eu

plzen.eu

Festivalov statistiky

Co vechno se odehrlo za 2 festivalov dny?

Poet nvtvnk

Pesn poet nvtvnk za oba dny nen znm, zcela jist se vak pehoupl pes 700.

Za oba festivalov dny pilo 577 nvtvnk (v sobotu 452, v nedli 125). Do nedln nvtvnosti ale nejsou zapotni navtvnci, kte pili na oba dny. Tch bylo odhadem kolem 150. Nvtvnost tedy byla nepatrn vy ne v pedchozm ronku.

Poet poadatel

O bezchybn chod festivalu se staralo 61 lid.

Turnajov hri

Turnajovch mst bylo vc ne 150.

Poet anketnch lstk

Nvtvnci nm vyplnili celkem 137 anketnch lstk. 3 vylosovan astlivci byli odmnni.

Poet promtnutch krtkch film

V doprovodnm programu se promtlo celkem 15 studentskch film, kad bylo mon vidt celkem 3x.

Poet koktejl

Pesn statistika koktejl nen znma, z dostupnch daj vak vyplv, e barmani museli pipravit v prmru kadou minutu a pl nov koktejl. Spotebovali k tomu pes 560 kelmk, 500 brek a ctyhodnch 93 litr dus (jednoznan kraloval jablen).