RSS Facebook Linkuj!
 


kavenu.eu

plzen.eu

Festivalov statistiky

Co vechno se odehrlo za 2 festivalov dny?

Statistiky budeme prbn doplovat po jejich vyhodnocen.

Dobr skutek

Leton festival byl pravdpodobn men ne ten losk. Rozhodn byl vak pnosnj. Na et Gbinky pibylo dky Dobrmu skutku a pedevm vm, nvtvnkm, tm 15 tisc korun.

Vydrailo se celkem 7 pedmt podepsanch znmmi a jet znmjmi lidmi za celkovou stku 9986 korun:

V kasice se pak na dobrovolnch pspvcch vybralo 4885 korun.

Vtek z DMS zprv, kter byly bhem festivalu zaslny se dozvme a koncem msce.

Byli jste skvl! Dkujeme!

Turnajov hri

Na festivalu probhlo celkem 10 oficilnch turnaj (o tch neoficilnch, kter probhly mezi hri, nic nevme):

Turnajovch mst bylo vc ne 170 a tm vechna byla zaplnna:

Poet koktejl

Stejn jako v loskm roce, ani letos nevme pesn sloen koktejl. Co vak vme je, e se vypilo pes 100 litr dus, jako ji tradin nejoblbenj byl jablen. fbarman spoteboval piblin 500 kelmk, co se v porovnn s loskm rokem me zdt mlo, je vak teba vzt v potaz leton vpadek ledovae, kter zastavil mchn koktejl skoro na cel sobotn dopoledne.