RSS Facebook Linkuj!
 


kavenu.eu

plzen.eu

Dobrý skutek 2011

Kubík

V minulém roce jste vy, návštěvníci festivalu, pomohli uskutečnit zázrak.

Další ročník festivalu s sebou přináší i další dobrý skutek. Tentokrát se příjemcem finančního daru, který vy, my a občanské sdružení Dobrý skutek na festivalu připravíme, stane Jakoubek Navara.

Předčasně narozený Kubík nemá od narození na růžích ustláno. Hned v prvním roce života prodělal krvácení do mozku a epilepsii. Jeho vývoji by pomohl pobyt ve specializovaném rehabilitačním zařízení Adeli v Piešťaněch, které se zaměřuje na léčbu dětí s cerebrálními poruchami pohybového ústrojí. Navarovi již mají na léčbu zajištěno 45 tisíc Kč, stále však chybí 32 tisíc.

Na část tohoto daru můžete přispět i vy na festivalu. Buď koupí malého suvenýru z Dobrého skutku, a nebo vydražením některé deskové hry, podepsané známou osbností. A o co se můžete v dražbě utkat?

Čekají na vás například Activity Gold, Doba kamenná, Česko sport a další krásné krabičky a krabice.

Hry do dražby pro Dobrý skutek nám letos podepsali tito slavní dobrodinci: Zdeněk Svěrák, Matěj Ruppert, Dara Rollins a Pavel Horváth. Letos tedy určitě bude zase velice příjemné páchati skutky dobročinné :-)

A jak to všechno dopadlo?

Požadovanou částku se i s Vaším přispěním podařilo vybrat a Kubík tak mohl podstoupit léčbu.