RSS Facebook Linkuj!
 


kavenu.eu

plzen.eu

Dobrý skutek 2014

Adam

Dobrý skutek. To není jen fráze. Je to spolek, který umožňuje udělat skvělý čin pro někoho, kdo potřebuje pomoc. Takovou pomoc, na kterou sám nemá šanci dosáhnout.

Dobrý skutek na festivalu deskových her podporujeme už mnoho let. Do loňského ročníku (2013) probíhala v rámci festivalu živá dražba deskových her podepsaných známými osobnostmi, jejíž výtěžek jsme věnovali přímo konkrétnímu příjemci.

Letos jsme se rozhodli pro odlišný formát pomoci. Na recepci festivalu bude k dispozici kasička, do níž můžete vložit svůj příspěvek. Na stejném místě budete mít možnost zakoupit si drobnosti pro radost. V areálu festivalu se také dozvíte více o Dobrém skutku a příjemci finančního daru.

Tentokrát pomáháme jedenáctiletému Adámkovi Křížovi. Jeho zdravému vývoji překáží dětská mozková obrna. Výtěžek pomůže Adámkovým rodičům uhradit nákladnou rehabilitační terapii. Pomoci můžete buď výše uvedeným způsobem přímo na festivalu nebo kdykoli online.

Více informací najdete na stránce http://www.dobryskutek.cz/klient/adam-kriz

V blízké budoucnosti chystáme ve spolupráci s Dobrým skutkem dlouhodobou internetovou dražbu deskových her podepsaných známými osobnostmi.